مدل سازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیردار

دید کلی :

در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم
مدلسازی تیر سه بعدی در محیط SOLIED WORKS
ایجاد یک STUDY تحلیل استاتیکی
اختصاص جنس مواد برای قطعه
اعمال قید و نیروی کششی
مش بندی کردن مدل
مشاهده نتایج تحلیل استاتیکی

توضیحات کامل :

در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم :

مدلسازی تیر سه بعدی در محیط SOLIED WORKS
ایجاد یک STUDY  تحلیل استاتیکی
اختصاص جنس مواد برای قطعه
اعمال قید و نیروی کششی
مش بندی کردن مدل
مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی

قیمت : 10000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

مدل سازی سه بعدی و تحلیل استاتیکی مکانیزم لنگ در محیط سالیدورک

دید کلی :

مدلسازی مکانیزم لنگ در محیط SOLIED WORKS ،ایجاد یک STUDY تحلیل استاتیکی ، اختصاص جنس مواد برای قطعه ، اعمال قید و نیروی های جهت دار ، مش بندی کردن مدل
مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی
ایجاد و بهبود پلات مقطع
کاوش در نتایج پلات مقطع

توضیحات کامل :

در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم :

مدلسازی مکانیزم لنگ در محیط SOLIED WORKS
ایجاد یک STUDY  تحلیل استاتیکی
اختصاص جنس مواد برای قطعه
اعمال قید و نیروی های جهت دار
مش بندی کردن مدل
مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی
ایجاد و بهبود پلات مقطع
کاوش در نتایج پلات مقطع

قیمت : 15000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

مدل سازی سه بعدی و تحلیل تنش در یک مخزن سوخت

دید کلی :

مدل سازی سه بعدی و تحلیل تنش در یک مخزن سوخت به صورت کامل

توضیحات کامل :

مدل سازی سه بعدی و تحلیل تنش در یک مخزن سوخت به صورت کامل

در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم :

مدلسازی  مخزن سوخت در محیط SOLIED WORKS
ایجاد یک STUDY  تحلیل استاتیکی
اختصاص جنس مواد برای قطعه
اعمال قید و نیرو
اعمال فشار هیدرواستاتیک
مش بندی کردن مدل
مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی

قیمت : 12000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود