نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین

دید کلی :

نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین
دارای تمامی فایل های موجود برای ارائه

توضیحات کامل :

نقشه های اتوکدی روستای شنین در استان قزوین

 

فایل های موجود شامل:

کاربری اراضی

شیب عمومی روستا

شیب معابر

تعیین محدوده

تعیین محله بندی

مراحل گسترش روستا

درجه معابر

منوافع توسع روستا

جهت توسعه روستا

مبلمان شهری و روستایی

مالکیت روستا

نقشه های پیشنهادی

نقشه های پیشنهادی کشاورزی

پلان پیشنهادی دامدار

وضع موجود

و توضیحات در مورد هر نقشه به صورت عکس

به اضافه نقشه های هوایی

به اضافه طراحی های مورد نیاز برای دروس روستا(پارک و…)به صورت کاملا حرفه ای و حساب شده

و…

قیمت : 45000 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود